فرصت های شغلی

اگر تخصصی دارید که میتوانید به ما کمک کنید ، مشتاق دیدار و همکاری با شما هستیم.

دکوریمون در تلاش است تا افراد باهوش و متخصص در رشته خود را گردهم درآورد.جمعی از جوانان پر شور و انگیزه ، اشتیاق به پیشرفت و تعامل با همدیگر.

دکوریمون با یک هدف واحد ، برای وصل کردن بی واسطه تولید کننده ها به مصرف کنندگان راه اندازی شده و آرمان دکوریمون خرید و فروش بدون واسطه محصولات میباشد.

نظم و ترتیب در دکوریمون حرف اول را میزند.نظم در کارمندان ، نظم در ارسالی ها ، مشتری مداری و محصول با کیفیت.

جوانان پیشگامان عرصه علم و صنعت ایران عزیزمان هستند.از بنیانگذار تا کارمندان دکوریمون ، همگی از نسل جوان و با انگیزه همراه با تیم همدل و دوست در کنار همدیگر برای آرمان های دکوریمون در تلاشند.

دکوریمون ، جمعی از متخصصین و متفکران جوان و توانمند

هدف دکوریمون بر انتخاب متخصصین جوان و پر انرژی